گواهینامه ها و استانداردها

اعمال استانداردهای جهانی در تولیدات شرکت اصفهان دما موجب شده است که نام این شرکت،در وندورلیست وزارت خانه ها قرار گیرد ، زیرا مهم ترین شرط به کارگیری یک کالا در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی) که فرآیندهای تولیدی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است،استاندارد بودن کالاست.
روش های کنترل کیفی در شرکت اصفهان دما براساس خط مشی استاندارد جهانی ایزو است.
این شرکت با اعمال دقیق این خط مشی، موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت JAS-ANS,ISC استراليا و NACI) KQR) (مركز تأييد صلاحيت ايران) ايران شده ا ست .این شرکت همچنین با توجه به تجربه های مدیریتی خود، تلاش کرده است در تولیدات خود از مشخصات فنی و استاندارهاي مرجع مانند CTI, AMCA, ASHRAE ,… كه به عنوان مرجع فنی معتبر در سراسر جهان شناخته شده اند ، استفاده كند.
شرکت اصفهان دما در انجمن صنعت تأسیسات، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان،سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان و انجمن مدیران صنایع عضویت دارد.
لوح های تقدیر کارآفرین برتر از سوی استانداری اصفهان و وزارت کار، کارفرمای نمونه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پیشکسوت و نوآور در روز مهندس (5 اسفند) از سوی سازمان نظام مهندسی و مهندس برگزيده سال در روز ملي مهندس از سوي استانداري استان اصفهان تقدیرنامه هایی است که شرکت اصفهان دما دریافت کرده است.