در حال نمایش 10 نتیجه

مشاهده فیلترها

چیلر باکندانسور هوایی

در چیلر با کندانسور هوایی یا همان چیلر تراکمی هواخنک تعدادی مبدل حرارتی کندانسور ازنوع هواخنک(شبیه رادیاتور) وجود دارد که به شکل v یا ایستاده قرار گرفته و از درون لوله های پرپیچ و خم آن، سیال مبرد عبور می کند. فن های موجود در بالای کندانسور، هوا را از میان کندانسور هوایی عبور داده و گرمای اضافه مبرد را می گیرند و به هوای اتمسفر منتقل می کنند. چیلر تراکمی با کندانسور هوایی معمولا در فضای آزاد مانند پشت بام یا حیاط یک ساختمان نصب می شود.  

چیلر با کندانسور آبی

در چیلر تراکمی با کندانسور آبی یا همان چیلر تراکمی آب خنک مبدل حرارتی کندانسور از نوع پوسته و لوله است که از درون لوله های آن آب عبور کرده و با گاز مبرد که از اطراف لوله ها (درون پوسته) جریان می یابد تبادل حرارتی انجام داده و آب گرمای اضافی مبرد را می گیرد.اکنون آبی که گرم شده،خود نیازبه خنک شدن دارد. به همین خاطر آب گرم شده با پمپ به کولینگ تاور(یا همان برج خنک کننده)ارسال می شود تا در آنجا خنک شده و مجددا به کندانسور برگردد.به همین خاطر به این سیستم، چیلر با کولینگ تاور نیز گفته می شود.بنابراین چیلر تراکمی با کندانسور آبی به کولینگ تاور نیاز دارد ولی چیلر با کندانسور هوایی به کولینگ تاور نیاز ندارد.

برج خنک کننده جریان مخالف

در واقع برج خنک کن نوع خاصی از مبدل حرارتی است که در این دستگاه، گرمای آب با تماس مستقیم با هوا به اتمسفر منتقل می شود. به طور کلی اساس کار این دستگاه بر مبنای اصول اولیه فرﺁیند تبخیر است. به این صورت که حجم زیادی از آب خنک می شود تا دوباره برای ورود به تجهیزات مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که امروزه در صنایع از برج خنک کننده بسیار استفاده می شود چرا که آب خنکی که برای صنایع نیاز است بعد از فرآیند مورد نظر به برج خنک کننده برمی گردد و سرد می شود. کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این دلیل است که در فرآیندهای صنعتی آب در گردش معمولا گرم می شود و با به کارگیری برج خنک کننده مجددا خنک شده و به فرآیند اصلی برمی گردد.

برج خنک کننده جریان متقاطع

در واقع برج خنک کن نوع خاصی از مبدل حرارتی است که در این دستگاه، گرمای آب با تماس مستقیم با هوا به اتمسفر منتقل می شود. به طور کلی اساس کار این دستگاه بر مبنای اصول اولیه فرﺁیند تبخیر است. به این صورت که حجم زیادی از آب خنک می شود تا دوباره برای ورود به تجهیزات مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که امروزه در صنایع از برج خنک کننده بسیار استفاده می شود چرا که آب خنکی که برای صنایع نیاز است بعد از فرآیند مورد نظر به برج خنک کننده برمی گردد و سرد می شود. کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این دلیل است که در فرآیندهای صنعتی آب در گردش معمولا گرم می شود و با به کارگیری برج خنک کننده مجددا خنک شده و به فرآیند اصلی برمی گردد.

برج خنك كننده فایبرگلاس

در واقع برج خنک کن نوع خاصی از مبدل حرارتی است که در این دستگاه، گرمای آب با تماس مستقیم با هوا به اتمسفر منتقل می شود. به طور کلی اساس کار این دستگاه بر مبنای اصول اولیه فرﺁیند تبخیر است. به این صورت که حجم زیادی از آب خنک می شود تا دوباره برای ورود به تجهیزات مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که امروزه در صنایع از برج خنک کننده بسیار استفاده می شود چرا که آب خنکی که برای صنایع نیاز است بعد از فرآیند مورد نظر به برج خنک کننده برمی گردد و سرد می شود. کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این دلیل است که در فرآیندهای صنعتی آب در گردش معمولا گرم می شود و با به کارگیری برج خنک کننده مجددا خنک شده و به فرآیند اصلی برمی گردد.

برج خنک کننده مدار بسته

در واقع برج خنک کن نوع خاصی از مبدل حرارتی است که در این دستگاه، گرمای آب با تماس مستقیم با هوا به اتمسفر منتقل می شود. به طور کلی اساس کار این دستگاه بر مبنای اصول اولیه فرﺁیند تبخیر است. به این صورت که حجم زیادی از آب خنک می شود تا دوباره برای ورود به تجهیزات مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که امروزه در صنایع از برج خنک کننده بسیار استفاده می شود چرا که آب خنکی که برای صنایع نیاز است بعد از فرآیند مورد نظر به برج خنک کننده برمی گردد و سرد می شود. کاربرد برج خنک کننده در صنایع به این دلیل است که در فرآیندهای صنعتی آب در گردش معمولا گرم می شود و با به کارگیری برج خنک کننده مجددا خنک شده و به فرآیند اصلی برمی گردد.