در حال نمایش 2 نتیجه

مشاهده فیلترها

فن اکسیال

در فن های جریان محوری هوا در امتداد محور فن به صورت خطی جریان می یابد. این نوع فن ها در کاربری های زیادی استفاده می شوند. فن های جریان محوری برای تهویه مطبوع و فرآیندهای صنعتی به کار می روند. به طور کلی فنهای محوری در جایی استفاده می شود که در آن نیاز به جابجایی حجم زیادی از جریان هوا با فشار استاتیک پایین باشد.

فن سانتریفیوژ

فن های سانتریفیوژ معمولا برای کاربری های با جریان هوای از کم تا زیاد و فشار استاتیک متوسط تا بالا استفاده میشوند که بسته به نوع کاربری دارای ساختارهای متنوعی می باشند. مشخصات عملکرد فن ها در منحنی ها و دیاگرام های مربوطه داده شده و با استفاده از آنها می توان مشخصات کامل نقطه عملکرد را بدست آورد.